ظروف بسته بندی گوشت

دیس 1700 سی سی (گود 6 سانتی)
کد کالا : DS03
دیس 1700 سی سی (گود 6 سانتی) [DS03]
دیس 1700 سی سی (گود 6 سانتی) [DS03]

ابعاد به میلیمتر: 62*184*264

ابعاد کارتن به میلیمتر: 270*375*470

تعداد در کارتن: 500